6 Aralık 2016 Salı

Soru 11

Largest product in a grid

Problem 11

In the 20×20 grid below, four numbers along a diagonal line have been marked in red.

08 02 22 97 38 15 00 40 00 75 04 05 07 78 52 12 50 77 91 08
49 49 99 40 17 81 18 57 60 87 17 40 98 43 69 48 04 56 62 00
81 49 31 73 55 79 14 29 93 71 40 67 53 88 30 03 49 13 36 65
52 70 95 23 04 60 11 42 69 24 68 56 01 32 56 71 37 02 36 91
22 31 16 71 51 67 63 89 41 92 36 54 22 40 40 28 66 33 13 80
24 47 32 60 99 03 45 02 44 75 33 53 78 36 84 20 35 17 12 50
32 98 81 28 64 23 67 10 26 38 40 67 59 54 70 66 18 38 64 70
67 26 20 68 02 62 12 20 95 63 94 39 63 08 40 91 66 49 94 21
24 55 58 05 66 73 99 26 97 17 78 78 96 83 14 88 34 89 63 72
21 36 23 09 75 00 76 44 20 45 35 14 00 61 33 97 34 31 33 95
78 17 53 28 22 75 31 67 15 94 03 80 04 62 16 14 09 53 56 92
16 39 05 42 96 35 31 47 55 58 88 24 00 17 54 24 36 29 85 57
86 56 00 48 35 71 89 07 05 44 44 37 44 60 21 58 51 54 17 58
19 80 81 68 05 94 47 69 28 73 92 13 86 52 17 77 04 89 55 40
04 52 08 83 97 35 99 16 07 97 57 32 16 26 26 79 33 27 98 66
88 36 68 87 57 62 20 72 03 46 33 67 46 55 12 32 63 93 53 69
04 42 16 73 38 25 39 11 24 94 72 18 08 46 29 32 40 62 76 36
20 69 36 41 72 30 23 88 34 62 99 69 82 67 59 85 74 04 36 16
20 73 35 29 78 31 90 01 74 31 49 71 48 86 81 16 23 57 05 54
01 70 54 71 83 51 54 69 16 92 33 48 61 43 52 01 89 19 67 48

The product of these numbers is 26 × 63 × 78 × 14 = 1788696.
What is the greatest product of four adjacent numbers in the same direction (up, down, left, right, or diagonally) in the 20×20 grid?

Kafes içindeki en büyük çarpım

Soru 11

Aşağıdaki 20x20 lik kafes içerisinde bulunan birbirine çapraz bir çizgi içerisinde komşu olan 4 sayı kırmızı ile işaretlenmiştir.

08 02 22 97 38 15 00 40 00 75 04 05 07 78 52 12 50 77 91 08
49 49 99 40 17 81 18 57 60 87 17 40 98 43 69 48 04 56 62 00
81 49 31 73 55 79 14 29 93 71 40 67 53 88 30 03 49 13 36 65
52 70 95 23 04 60 11 42 69 24 68 56 01 32 56 71 37 02 36 91
22 31 16 71 51 67 63 89 41 92 36 54 22 40 40 28 66 33 13 80
24 47 32 60 99 03 45 02 44 75 33 53 78 36 84 20 35 17 12 50
32 98 81 28 64 23 67 10 26 38 40 67 59 54 70 66 18 38 64 70
67 26 20 68 02 62 12 20 95 63 94 39 63 08 40 91 66 49 94 21
24 55 58 05 66 73 99 26 97 17 78 78 96 83 14 88 34 89 63 72
21 36 23 09 75 00 76 44 20 45 35 14 00 61 33 97 34 31 33 95
78 17 53 28 22 75 31 67 15 94 03 80 04 62 16 14 09 53 56 92
16 39 05 42 96 35 31 47 55 58 88 24 00 17 54 24 36 29 85 57
86 56 00 48 35 71 89 07 05 44 44 37 44 60 21 58 51 54 17 58
19 80 81 68 05 94 47 69 28 73 92 13 86 52 17 77 04 89 55 40
04 52 08 83 97 35 99 16 07 97 57 32 16 26 26 79 33 27 98 66
88 36 68 87 57 62 20 72 03 46 33 67 46 55 12 32 63 93 53 69
04 42 16 73 38 25 39 11 24 94 72 18 08 46 29 32 40 62 76 36
20 69 36 41 72 30 23 88 34 62 99 69 82 67 59 85 74 04 36 16
20 73 35 29 78 31 90 01 74 31 49 71 48 86 81 16 23 57 05 54
01 70 54 71 83 51 54 69 16 92 33 48 61 43 52 01 89 19 67 48

Bu sayıların çarpımı 26 × 63 × 78 × 14 = 1788696 dır.
Herhangi bir doğrultuya  (yukarı, aşağı, sol, sağ, ya da çapraz) sahip herhangi bir çizgi üzerindeki 4 komşu sayının çarpımıyla elde edilebilecek en büyük sayı kaçtır?

Python Kodu

22 Ekim 2016 Cumartesi

Soru 10

Summation of primes

Problem 10


The sum of the primes below 10 is 2 + 3 + 5 + 7 = 17.
Find the sum of all the primes below two million.


Asal sayıların toplamı 

Soru 10


10 dan küçük asal sayıların toplamı, 2 + 3 + 5 + 7 = 17 ' dir.
İki milyondan küçük asal sayıların toplamını bulun.

Haskell Kodu Soru 9

Special Pythagorean triplet

Problem 9

A Pythagorean triplet is a set of three natural numbers, a < b < c, for which,
a2 + b2 = c2
For example, 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52.
There exists exactly one Pythagorean triplet for which a + b + c = 1000.
Find the product abc.

Özel Pisagor üçlüsü

Soru 9

Bir pisagor üçlüsü, a < b < c durumunu sağlayan üç adet doğal sayıdan oluşan ve bunlar,
a2 + b2 = c2
Denkliği de geçerlidir.

Örneğin, 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52.
a + b + c = 1000 denkliğini geçerleyen yalnız bir pisagor üçlüsü mevcuttur.
abc çarpımını bulunuz

Python Kodu


18 Ekim 2016 Salı

Soru 8

Largest product in a series

Problem 8

The four adjacent digits in the 1000-digit number that have the greatest product are 
9 × 9 × 8 × 9 = 5832.
73167176531330624919225119674426574742355349194934
96983520312774506326239578318016984801869478851843
85861560789112949495459501737958331952853208805511
12540698747158523863050715693290963295227443043557
66896648950445244523161731856403098711121722383113
62229893423380308135336276614282806444486645238749
30358907296290491560440772390713810515859307960866
70172427121883998797908792274921901699720888093776
65727333001053367881220235421809751254540594752243
52584907711670556013604839586446706324415722155397
53697817977846174064955149290862569321978468622482
83972241375657056057490261407972968652414535100474
82166370484403199890008895243450658541227588666881
16427171479924442928230863465674813919123162824586
17866458359124566529476545682848912883142607690042
24219022671055626321111109370544217506941658960408
07198403850962455444362981230987879927244284909188
84580156166097919133875499200524063689912560717606
05886116467109405077541002256983155200055935729725
71636269561882670428252483600823257530420752963450
Find the thirteen adjacent digits in the 1000-digit number that have the greatest product. What is the value of this product?

Serideki en büyük çarpım

Problem 8

Aşağıdaki 1000 basamaklı sayıdaki ardışık 4 basamağın çarpımının en büyük değeri 
9 × 9 × 8 × 9 = 5832 'dir.
73167176531330624919225119674426574742355349194934
96983520312774506326239578318016984801869478851843
85861560789112949495459501737958331952853208805511
12540698747158523863050715693290963295227443043557
66896648950445244523161731856403098711121722383113
62229893423380308135336276614282806444486645238749
30358907296290491560440772390713810515859307960866
70172427121883998797908792274921901699720888093776
65727333001053367881220235421809751254540594752243
52584907711670556013604839586446706324415722155397
53697817977846174064955149290862569321978468622482
83972241375657056057490261407972968652414535100474
82166370484403199890008895243450658541227588666881
16427171479924442928230863465674813919123162824586
17866458359124566529476545682848912883142607690042
24219022671055626321111109370544217506941658960408
07198403850962455444362981230987879927244284909188
84580156166097919133875499200524063689912560717606
05886116467109405077541002256983155200055935729725
71636269561882670428252483600823257530420752963450
Ardışık 13 basamak çarpımının en büyük değeri nedir?

Haskell Kodu

Python KoduSoru 7

10001st prime

Problem 7

By listing the first six prime numbers: 2, 3, 5, 7, 11, and 13, we can see that the 6th prime is 13.
What is the 10 001st prime number?

10001 nci asal

Soru 7

2, 3, 5, 7, 11, ve 13 olarak llk altı asal sayıyı listelediğimizde, 6 ıncı asal sayının 13 olduğunu görebiliriz.
10 001inci asal sayı kaçtır?

Python Kodu

Alternatif çözüm 1 için
Alternatif çözüm 2 için

For alternative solution 1 
For alternative solution 2

Soru 6

Sum square difference

Problem 6

The sum of the squares of the first ten natural numbers is,
12 + 22 + ... + 102 = 385
The square of the sum of the first ten natural numbers is,
(1 + 2 + ... + 10)2 = 552 = 3025
Hence the difference between the sum of the squares of the first ten natural numbers and the square of the sum is 3025 − 385 = 2640.
Find the difference between the sum of the squares of the first one hundred natural numbers and the square of the sum.

Toplam kare farkı

Problem 6

İlk 10 doğal sayının kareleri toplamı, 12 + 22 + ... + 102 = 385' dir.
İlk 10 doğal sayının toplamlarının karesi, (1 + 2 + ... + 10)2 = 552 = 3025' dir.
İlk on doğal sayının toplamlarının karesi ile karelerinin toplamının farkı, 
3025 − 385 = 2640 ' dir.
İlk 100 doğal sayının toplamlarının karesi ile karelerinin toplamının farkını bulun.

Haskell Kodu


Python Kodu

Soru 5

Smallest multiple

Problem 5

2520 is the smallest number that can be divided by each of the numbers from 1 to 10 without any remainder.

What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20?

En Küçük Kat

Soru 5

2520 1 den 10 a kadar olan bütün sayılara kalansız bölünebilen en küçük sayıdır.

1 den 20 ye kadar olan bütün sayılara kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır?

Python Kodu
For an alternative solution for this problem
Sorunun alternatif bir çözümü için