18 Ekim 2016 Salı

Soru 5

Smallest multiple

Problem 5

2520 is the smallest number that can be divided by each of the numbers from 1 to 10 without any remainder.

What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20?

En Küçük Kat

Soru 5

2520 1 den 10 a kadar olan bütün sayılara kalansız bölünebilen en küçük sayıdır.

1 den 20 ye kadar olan bütün sayılara kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır?

Python Kodu
For an alternative solution for this problem
Sorunun alternatif bir çözümü için

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder