18 Ekim 2016 Salı

Soru 2

Even Fibonacci numbers 

Problem 2

Each new term in the Fibonacci sequence is generated by adding the previous two terms. By starting with 1 and 2, the first 10 terms will be:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...
By considering the terms in the Fibonacci sequence whose values do not exceed four million, find the sum of the even-valued terms.

Çift Fibonacci sayıları

Problem 2

Fibonacci dizisindeki her yeni terim kendisinden önceki iki terimin toplamından oluşturulur. 1 ve 2 ile başlayan ilk 10 terim aşağıdaki gibidir.
                                            1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
4.000.000 u aşmayan tüm çift fibonacci sayılarının toplamını bulun.

Haskell Kodu

Python KoduHiç yorum yok:

Yorum Gönder