18 Ekim 2016 Salı

Soru 4

Largest palindrome product

Problem 4

A palindromic number reads the same both ways. The largest palindrome made from the product of two 2-digit numbers is 9009 = 91 × 99.
Find the largest palindrome made from the product of two 3-digit numbers.

En büyük palindrom çarpım


Problem 4


Sağdan Sola ve Soldan Sağa okunuşları aynı olan sayılara Palindrom sayılar denir. 2 basamaklı iki sayının çarpımından oluşturulabilen en büyük palindrom sayı 91 × 99 = 9009 dur.2 tane 3 basamaklı sayının çarpımından oluşturulabilen en büyük palindrom sayıyı bulunuz.

Haskell Kodu


Python KoduHiç yorum yok:

Yorum Gönder